• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จ. กระบี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำผู้ประกอบการบนเกาะพีพี รณรงค์ทำความสะอาดอ่าวโล๊ะดาลัมรักษาสิ่งแวดล้อมบนเกาะพีพีดอน

วันที่ 3 มิถุนายน 2561 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อม ด้วยพลโท พรศักดิ์ พูนสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยที่ 4 ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านเกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นำผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว 250 คน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดอ่าวโล๊ะดาลัม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะพีพีดอน ให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน โดยการเก็บขยะและกิ่งไม้หน้าชายหาดดังกล่าวระยะทาง 1 กิโลเมตร  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยอำเภอเมืองกระบี่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะพีพี และกลุ่มพิทักษ์เกาะพีพี จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและผู้ประกอบการบนเกาะพีพี ตลอดจนนักท่องเที่ยวรู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีส่วนร่วมทำความสะอาดรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแหล่งท่องเที่ยวที่ตนอาศัยอยู่ให้ปลอดจากขยะมูลฝอย สมเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นที่กล่าวขานในระดับโลกดังคำขวัญว่า กระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารัก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชายหาดบนเกาะพีพีดอนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ส่วนการรักษาสิ่งแวดล้อมบนเกาะพีพีมีกิจกรรมเก็บขยะบนชายหาดเดือนละ 3 ครั้ง และเก็บขยะใต้น้ำเดือนละ 1 ครั้ง ชายหาดหน้าโรงแรมหรือร้านค้าจะต้องไม่มีขยะอีกด้วย  โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าความสะอาดเป็นหัวใจหลักของการท่องเที่ยว ตามที่ผู้ประกอบการบนเกาะพีพีร่วมมือกันจัดการกับขยะ ถือว่าทุกคนรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมบนเกาะพีพี ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ และเข้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จึงขอให้ดำเนินการต่อไป และหาวิธีการทำอย่างไรอย่าให้มีขยะบนชายหาด   นอกจากนี้คณะยังได้เดินตรวจสอบการจัดระเบียบพื้นที่ ร้านค้าสถานประกอบการ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวภายในเกาะพีพี ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยระบบผสมผสานที่ทำให้การบำบัดน้ำเสียได้ผลอย่างดี รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการและชาวบ้านในการแก้ปัญหากล้องวงจรปิด การแก้ปัญหาระบบสายไฟ และการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ก่อนร่วมกันประชุมกับผู้ประกอบการธุรกิจเกาะพีพี กลุ่มพิทักษ์พีพีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการร่วมพูดคุย นำเสนอความต้องการ การพัฒนาเกาะพีพีอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะ การจัดการน้ำเสียแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ทราบถึงความต้องการในพื้นที่