• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จ. กระบี่ จัดระเบียบรถพ่วงข้างอ่าวนาง ห้ามรับผู้โดยสาร ให้เวลา 6 เดือนปรับแก้ให้ถูกกฎหมาย ส่วนรถป้ายเขียวยึดแนวทางปฏิบัติที่บังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561

ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายจาก พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถบริการในเขตพื้นที่อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้เป็นไปตามที่ พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะได้มอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 6 ประเด็นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง กฏหมายอนุญาตให้ใช้บรรทุกสิ่งของหรือใช้ในครอบครัว ห้ามมิให้นำมาใช้ในการรับส่งคนโดยสาร และควบคุมร้านต่อจักรยานยนต์พ่วงข้างให้เป็นไปตามระเบียบ ส่วนการนำรถจักรยานยนต์มาใช้ในการรับจ้างต้องจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ สองล้อ ป้ายเหลือง ไม่มีพ่วงข้าง ส่วนรถพ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องเป็นแบบที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจากการจัดระเบียบตามนโยบายของ คสช.ในปี 2547 ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้ จำนวน 140 คัน ขณะที่ร้านที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกให้ผลิตพ่วงข้างได้นั้นมีเพียงร้าน ทริปเปิ้ลทู เพียง 1 ร้าน จากทั้งหมด 18 ร้าน ที่ประชุมได้พิจารณา ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และผ่อนผันให้ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็น เวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป โดยในระยะนี้ ท้องถิ่นและขนส่งจะร่วมกันจัดทำทะเบียนไว้ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันทีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผัน นอกจากนั้น ในส่วนของผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพจากรถจักรยานยนต์รับจ้างประเภทพ่วงข้าง ไปเป็นรถตุ๊ก ๆ 4 ล้อ ขนส่งจังหวัด จะได้หารือกับผู้ประกอบการรถรับจ้างในเส้นทางต่าง ๆ ให้พิจารณารับเข้าร่วมให้บริการด้วย  ในส่วนของการขอผ่อนผันจุดจอดรถบริการรถยนต์บริการ ประเภทป้ายเขียว ในพื้นที่อ่าวนาง จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยรถป้ายเขียวจะต้องเป็นรถรับจ้างที่มีงานรองรับ คือมีคู่สัญญาจ้างงานชัดเจน สามารถจอดรับส่งผู้โดยสารในจุดต่าง ๆ ที่กำหนดได้ 9 จุด แต่ไม่อนุญาตให้จอดในที่สาธารณะ