• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรม "โครงการยกระดับมาตรฐานชาวประมงของฝั่งอันดามัน 1.0 สู่ชาวประมง 4.0"

วันที่ 11 ก.ค.2561 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร  ผวจ.กบ. มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์  เผือกผ่อง รองผวจ.กบ. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "โครงการยกระดับมาตรฐานชาวประมงของฝั่งอันดามัน 1.0 สู่ชาวประมง 4.0" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานชาวประมงฝั่งอันดามัน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการประมง ส่งเสริมให้ชาวประมงได้เรียนรู้การทำประมงแบบดั้งเดิม ไปสู่การทำประมงสมัยใหม่ (Smart Fishing)  ด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม ในการยกระดับมาตรฐานรายได้และคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลฝั่งอันดามัน รวมทั้งได้แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมให้มีการทำประมงแบบรับผิดชอบที่นำไปสู่การแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกัยสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่และสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่. โดยมีนายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ผศ.ดร.อนัญญา เจริญพรนิพัทธ ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้แทนจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและกลุ่มประมงพื้นบ้านในจังหวัดกระบี่ จำนวน 150 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมมาริไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่