• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ มอบโล่รางวัลบุคคลต้นแบบตามพระราชดำรัสคุณธรรม 9 ประการ จังหวัดกระบี่ จำนวน 9 ราย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่สร้างบ้านให้ผู้ประสบภัย จำนวน 7ราย

.................................................................................

ขอขอบคุณภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่