• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
ชมรมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์

5 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือให้กับโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายหนักจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อ วัน ที่ 8 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว โรงเรียน บ้านเขาดิน โรงเรียน บ้านถ้ำโกบ โรงเรียน บ้านนานอก และ โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2