• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมเปิด "คลินิกสัญจรแนวประชารัฐ” จังหวัดกระบี่หนุนเงินทุนสร้างศักยภาพ SMEs 9 จังหวัดฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.ที่โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐภายใต้ชื่อกิจกรรม " คลินิกเอสเอ็มอีสัญจรตามแนวประชารัฐ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรับรู้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างช่องทางการสื่อสาร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทุนและกระทรวงอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมสนับสนุน SMEs ให้มีมูลค่าสูงตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งการเสริมสร้าวความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด บรรยายพิเศษหัวข้อ มาตรการสนับสนุนและช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของรัฐบาล และมอบสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนต่างๆ มี ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน และมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ