• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2560 โดยมีนายฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่กล่าวรายงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2560 ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมและร่วมสังเกตการณ์จากผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดกระบี่เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ รวม 200 คน โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความภูมิใจในเครื่องหมายฮาลาล ประเทศไทย มีความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับกิจการฮาลาลของประเทศไทย ตลอดจนเข้าใจในโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และบทบาทของของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในการบริหารจัดการด้านการรับรองฮาลาล และสามารถใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ฮาลาล กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล การส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการรวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันศึกษาและองค์กรศาสนา ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ....ขอบคุณภาพ Wan Put Wannaphrom