• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร " ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล " รุ่นที่ 16

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดดกระบี่ ต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัด ให้กับคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร " ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล " รุ่นที่ 16 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด 9/10

ขอบคุณภาพ พุทธชาติ วรรณพรหม