• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
การตรวจราชการจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะฯ

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 ประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 ของนางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  นางอรไท ศักดิ์พันธ์พนม ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ รอง ผบช.ภ.8 และนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการ ภาค7