• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อให้รับทราบถึงแนวทางและการพัฒนาจังหวัดกระบี่ไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสมควร ขันเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน  ก่อนวาระการประชุม ได้มีหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ร่วมอวยพรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในฐานะเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้สิ่งของที่ระลึกต่างๆให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวแนะนำตัว พร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ได้รับทราบแนวทางในการทำงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.การมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของงาน แผนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 2. การร่วมมือกันทำงานเป็นทีม 3.การเป็นเจ้าบ้านที่ดี 4.การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า เราจะทำงานกันโดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของงาน ด้านโครงการต่างๆโดยเน้นการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเน้นย้ำการทำงานเป็นทีม และพร้อมที่จะส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาในด้านศักยภาพและประสิทธิภาพต่างๆในทุกๆด้าน โดยรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การคมนาคมที่ปลอดภัย ซึ่งจังหวัดกระบี่นั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวและสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรักษาความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่จากการที่กระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ที่มาภาพและข่าว : ส.ปชส.กระบี่