• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ อ.เขาพนม พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้กับทุกภาคส่วน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่ อ.เขาพนม พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้กับทุกภาคส่วน

วันนี้ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ศูนย์ราชการอำเภอเขาพนม พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิตติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมพบปะ ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอรุณ สิงห์อินทร์ นายอำเภอเขาพนมและคณะ ให้การต้อนรับ โดยหลังจากนี้จะมีการหมุนเวียนลงพื้นที่ทุกอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่า การทำงานของจังหวัดกระบี่ นั้นจะต้องทำงานเป็นทีม มีน้ำใจ มีความเป็นระบบ มีวินัยและสามัคคีเพื่อให้งานของจังหวัดกระบี่นั้น ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านยาเสพติด จะต้องมีการกวดขัน อย่างเข้มงวด ไม่ให้ข้าราชการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ด้านการท่องเที่ยว ต้องมีการรักษาความสะอาดแสดงความเป็นเจ้าบ้านที่ดี ด้านความปลอดภัย จะต้องปลูกฝังให้คนในพื้นที่ช่วยกันดูแล สอดส่องรักษาความสงบในพื้นที่ ให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด ด้านการให้บริการฉุกเฉิน การช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีมาตรฐาน อย่างมืออาชีพ ด้านการดูแลปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้มีการใช้เส้นทางสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย ด้านการดูแลป้ายต่างๆ ที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ ให้มีความสมบูรณ์เรียบร้อย เนื่องจากจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การต้อนรับด้วยไมตรีจิต การบริการอย่างตรงไปตรงมา และมีความซื่อสัตย์ ต่อการบริการแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และสำเร็จลุล่วงเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม.

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ ส.ปชส.กระบี่ ภาพ : วรรณะ ทองแดง