• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่จัดพิธีต้อนรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่จัดพิธีต้อนรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ แก่ นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และสื่อมวลชนเข้าร่วมและกล่าวรายงานโดย นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ซึ่งทางจังหวัดกระบี่นั้นสามารถคว้ารางวัล นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษามาได้ 5 รางวัล แบ่งเป็นประเภท นักเรียน นักศึกษา จำนวน 2 รางวัลได้แก่รางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดเล็ก นายธราเทพ คงเรือง นักเรียนโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อำเภอเขาพนม รางวัลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษาขนาดเล็ก นายพงศกร หอมรื่น นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ อำเภอเหนือคลอง และในประเภทสถานศึกษาได้รับ 3 รางวัล ได้แก่รางวัลระดับก่อนประถมศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อำเภอเหนือคลอง รางวัลระดับประถมศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม อำเภออ่าวลึก และรางวัลระดับประถมศึกษา สถานศึกษาขนาดกลางโรงเรียนบ้านควนม่วง อำเภอเขาพนม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การที่จะมีนักเรียนที่ดี ลูกศิษย์ที่ดีนั้น ก็ต้องต้องมีครูที่ดี และอยากให้ทุกคนช่วยสานต่อการทำงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และไม่ให้หยุดที่จะสร้างคนดี สร้างเด็กดีสู่สังคม และอนาคตจะส่งผลในภาพรวมให้เกิดโรงเรียนที่ดีและจังหวัดที่ดีและจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติและบ้านเมืองสืบต่อไป

 

 

ที่มา ข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่