• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
กระบี่ ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน เพื่อเผยแพร่การทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และการลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน

วันนี้ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน”ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเผยแพร่ความรู้ และนำความรู้ที่ได้นั้น ไปเผยแพร่แก่เกษตรกร ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรข้างเคียง ในการทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และการลดต้นทุนการผลิต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ หมอดินอาสา จำนวน 385 รายเข้าร่วมการฝึกอบรม  ซึ่งภายในงานยังได้มีการนำผลผลิตทางการเกษตร มาออกร้านจำหน่าย ทั้งกล้วยหอม มะละกอ พืชผักสวนครัว ผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคา ปลาเค็ม ปลาส้มปลาแดดเดียว ข้าวกล้องหอมแดง ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า นอกจากการเสริมสร้างความรู้ในการทำการเกษตรแล้วยังจะต้องส่งเสริมในการทำบัญชีครัวเรือน ให้แก่เกษตรกร เพราะบัญชีครัวเรือนถือเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลัก 3 ข้อคือ การพอประมาณ ถ้ารู้รายรับรายจ่าย ก็จะใช้แบบพอประมาณ แต่ มีเหตุผล รู้ว่ารายจ่ายใดจำเป็นไม่จำเป็น และเมื่อ เหลือจากใช้จ่ายก็เก็บออม นั่นคือภูมิคุ้มกัน ที่เอาไว้คุ้มกันตัวเราและครอบครัว บัญชีครัวเรือนสามารถจัดได้หมด จึงนับว่ามีประโยชน์มาก

 

 

ที่มา ข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่