• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานทุกภาคส่วน ปรับปรุงระบบสายสื่อสาร บนเสาไฟฟ้า สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก่ประชาชน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานทุกภาคส่วน ปรับปรุงระบบสายสื่อสาร บนเสาไฟฟ้า สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก่ประชาชน วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า โดยมีนายบุญธรรม เจริญพงษ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน นายบุญธรรม เจริญพงษ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสาร เป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็ว โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธี โดยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ไขปัญหาสายบนเสา แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูง และ การนำสายลงดินจึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญๆ บางส่วนเท่านั้น โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยราชการจังหวัดทั้ง 74 จังหวัด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคง ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วย สำหรับเป้าหมายหลักของการดำเนินการครั้งนี้ มุ่งเน้นการรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งาน และที่ไม่ได้รับอนุญาต ออกจากเสาไฟฟ้าในเส้นทางสำคัญหรือเส้นทางวิกฤตที่ได้รับการพิจารณาจากจังหวัดต่าง ๆ รวม 106 เส้นทาง ระยะทางทั้งสิ้นทั่วประเทศ 300 กิโลเมตร คิดเป็นจำนวนเสาไฟฟ้ากว่า 13,000 ต้น โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับหน่วยงานผู้ประกอบการ เจ้าของสายสื่อสารและเคเบิ้ลทีวี กว่า 10 หน่วยงาน เข้าร่วมดำเนินการ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ในบริเวณฝั่งซ้ายของถนนมหาราช ตั้งแต่สี่แยกมนุษย์โบราณ – สี่แยกควนตอ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร โดยการปรับปรุงสายสัญญาณระบบสื่อสารทั้งหมด ขึ้นติดตั้งบนคอนสื่อสาร รวมทั้งนำนวัตกรรมใหม่ติดตั้งใต้จุดนั่งร้านหม้อแปลง เพื่อรองรับสายสื่อสารโดยเฉพาะ

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่