• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 3 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านพระแอะ-บ้านคลองโขง และตามจุดพักขยะตามที่ อบต.ศาลาด่านกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2561
9 มกราคม 2561