• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการน้อมนำและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมอาชีพและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่ ๓ ก่อสร้างศาลาพักผ่
10 มกราคม 2561