• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจาก facebook
Krabi Global City : Krabi Safety City
10 กุมภาพันธ์ 2559
จังหวัดกระบี่กำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางทะเลเพื่อดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 59 เวลา 13.30 น. นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางทะเล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล 3 อุทยาน เจ้าท่าภูมิภาค ตำรวจน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว นายอำเภอเมืองกระบี่ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงมาตรการเร่งด่วนในการรับมือกับอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางน้ำที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง หลังจากพบว่ามีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายในช่วงที่ผ่านมา โดยเบื้องต้นจากการตรวจสอบสถิตินักท่องเที่ยวพบว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากขึ้น โดย จ.กระบี่ มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาปีละ 10 ล้านคน หากรวมนักท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ตและพังงาที่เดินทางมาท่องเที่ยวในทะเลกระบี่ จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากถึงปีละ 25 ล้านคน ซึ่งในเบื้องต้นทางจังหวัดได้ออกประกาศมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางทะเลดังนี้ 1. ผู้ประกอบการดำน้ำลึกต้องดำน้ำตามจุดที่กำหนด และต้องขออนุญาตให้ถูกต้องทางธุรกิจ 2. ผู้ประกอบการดำน้ำลึกต้องขออนุญาตเข้าประกอบกิจการในเขตอุทยานแห่งชาติ 3. ผู้ประกอบการดำน้ำลึกต้องมีการรับมือในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 4. กรณีทำความเสียหายต่อการท่องเที่ยวให้เพิกถอนใบอนุญาตทันที และปรับตามที่กฎหมายกำหนดไว้สูงสุด 5. กรณีการเล่นน้ำ ผู้ประกอบการนำเที่ยวต้องมีอุปกรณ์ชูชีพครบถ้วน และต้องเล่นในจุดที่อุทยานฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด 6. ผู้ประกอบการต้องสอบถามนักท่องเที่ยวถึงโรคประจำตัวทุกครั้ง และตรวจความพร้อมสภาพร่างกายของนักท่องเที่ยวก่อนดำน้ำ 7. ผู้ประกอบการต้องติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำนักท่องเที่ยวออกไปท่องเที่ยว และ 8. หากผู้ประกอบการทำผิดกฎหมาย 2 ครั้ง ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยวทันที นอกจากนั้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ยังได้ประสานความร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าประชุม เพื่อให้ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขประกาศดังกล่าว #KrabiGlobalCity