• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวน ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
26 มีนาคม 2561

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. มีกำหนดจัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนต์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์ หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์แบบจดหมายไปยัง สำนักงานประสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)