• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจาก facebook
Krabi Global City : Krabi goes Green
1 มิถุนายน 2559
ร้อยสวนเมืองกระบี่ จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดกระบี่ สู่การสร้างความมั่นคงในอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การแปรรูปผลผลิตสีเขียว ก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ นำไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) และพัฒนาเป็นชุมชนสีเขียว (Green Community) ที่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของกระบี่ต่อไปในอนาคต #KrabiGlobalCity