• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หนังสือราชการภายในสำนักงาน
การถึงแก่อสัญกรรมของ นายอิสลาม คาริมอฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
7 กันยายน 2559
วันที่ออกหนังสือ : 7 กันยายน 2559
เลขที่ : กบ 0017.3/ว249
เรื่อง : การถึงแก่อสัญกรรมของ นายอิสลาม คาริมอฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน [ด่วนที่สุด]