• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หนังสือราชการภายในสำนักงาน
การจัดสัมนาทางวิชาการ เรื่อง"ความก้าวหน้าของ พ.ร.บ.การจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐"
26 เมษายน 2560
วันที่ออกหนังสือ : 26 เมษายน 2560
เลขที่ : สพท.๖๕/๒๕๖๐
เรื่อง : การจัดสัมนาทางวิชาการ เรื่อง"ความก้าวหน้าของ พ.ร.บ.การจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐" [ทั่วไป]
CCF26017.pdf [ขนาดไฟล์ : 10.51 MB.] (ดาวน์โหลด : 110)