• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หนังสือราชการภายในสำนักงาน
รายงานผลการตรวจสอบโครงการบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบ แนะนำและสังเกตุการดำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
31 กรกฎาคม 2560
วันที่ออกหนังสือ : 31 กรกฎาคม 2560
เลขที่ : กบ.0017.4/ว 3225
เรื่อง : รายงานผลการตรวจสอบโครงการบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบ แนะนำและสังเกตุการดำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ทั่วไป]
CCF31072560.pdf [ขนาดไฟล์ : 4.57 MB.] (ดาวน์โหลด : 124)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ