• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หนังสือราชการภายในสำนักงาน
การมอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
16 พฤศจิกายน 2560
วันที่ออกหนังสือ : 16 พฤศจิกายน 2560
เลขที่ : กบ 0017.3/ว 4832 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง : การมอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา [ด่วนที่สุด]