• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

OTOP
สร้อยมุก
คะแนนโหวต 4.33/5 คะแนน จากผู้โหวต 3 ท่าน

การทำร้อยสร้อยไข่มุกบ้านแหลมโพธิ์ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เดิมที่ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้มีอาชีพหลักคือทำประมง ทำสวน และได้จัดตั้งเป็นกลุ่มสตรีสหกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้ผลิตตุ๊กตากระบี่ขึ้นที่ทำจากเศษเปลือกหอยโดยมีอาจารย์สโมสรโรโตรีสนับสนุน แล้วต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้มีการขัดแย้งกับอุทยานว่ามีผลกระทบจากธรรมชาติจากเศษเปลือกห้อยตามชายหาด

ต่อมาเดือนมีนาคม 2551 ได้มีศูนย์พัฒนาฝีมือจังหวัดกระบี่ได้มีการฝึกอบรมอาชีพการร้อยมุก ประมาณ 10 คน ก็เกิดความคิดริเริ่มว่าน่าจะจัดตั้งกลุ่มใหม่เป็น กลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านแหลมโพธิ์ร้อยสร้อยไข่มุกและทำให้เกิดความคิดออกแบบดีไซน์รูปแบบต่าง ๆ และเป็นที่น่ายินดีจึงได้รับความนิยมจากลูกค้าจำนวนมากในหลายระดับ และตั้งแต่นั้นมา ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ (บ้านแหลมโพธิ์) ได้มีงานทำกันทั่วหน้า และทำให้ผู้คนได้รู้ว่า ไข่มุกจังหวัดกระบี่มีมากขึ้น และในปัจจุบัน การร้อยสร้อยมุกเราได้พัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาด