• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร
จำนวนคณะผู้บริหาร ทั้งหมด 5 รายการ
 • ชื่อ :
  นายพินิจ บุญเลิศ
  ตำแหน่ง :
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
 • ชื่อ :
  นายสมควร ขันเงิน
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
 • ชื่อ :
  นายนอบ คงพูน
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
 • ชื่อ :
  นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประบี่
 • ชื่อ :
  นายสมโภช โชติชูช่วง
  ตำแหน่ง :
  ปลัดจังหวัดกระบี่
  โทรศัพท์ :
  0899739815