• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน
 • พ.ต.ท.ปิยะวัฒน์ สุวรรณพงศ์ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรคลองขนาน ,
 • พ.ต.ท.โชคดี มาบางยาง สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี ,
 • พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทรายขาว ,
 • พ.ต.อ.นัษฐวุฒิ ทองทิพย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายพระยา ,
 • พ.ต.อ. ม.ล.พัฒนจักร จักรพันธุ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา ,
 • พ.ต.อ.ขจิตร คงปราบ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาพนม ,
 • พ.ต.อ.ชวลิต เพชรศรีเปีย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอ่าวนาง ,
 • พ.ต.อ.สุระสิทธิ์ ทิพรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร เหนือคลอง ,
 • พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ ,
 • นายเศวตฉัตร สุวรรณรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองกระบี่ 092 280 9173 , 075 611 340
 • นายยุทธนา นิลกิจ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง อำเภอลำทับ 063 187 0684 , 075 643 508
 • นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 097 346 9419 , 075 611 135
 • นายสรรเสริญ ช่อเจี้ยง หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 086 470 8910 ,
 • นายชาญชิต นาวงศ์ศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 081 537 2979 ,
 • นายสุรศักดิ์ เพ็ชรสุก นายกเทศมนตรีตำบลลำทับ 098 670 6395 , 075 463 039
 • นายกุศล ดวงน้ำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง 083 021 0946 , 075 643 648
 • นายศตธรรม เรืองรอง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ 081 737 0139 , 075 611 065
 • นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา 081 737 0855 , 075 687 500
 • นายนิมิต ยังผ่อง หัวหน้าด่านตรวจพืชกระบี่ 099 287 0963/ 081 472 8911 , 075 701 526
 • นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 088 765 5699 , 075 612 598
ไปที่หน้า