• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน
 • นายเศวตฉัตร สุวรรณรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองกระบี่ 092 280 9173 , 075 611 340
 • นายยุทธนา นิลกิจ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง อำเภอลำทับ 063 187 0684 , 075 643 508
 • นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 097 346 9419 , 075 611 135
 • นายสรรเสริญ ช่อเจี้ยง หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 086 470 8910 ,
 • นายชาญชิต นาวงศ์ศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 081 537 2979 ,
 • นายสุรศักดิ์ เพ็ชรสุก นายกเทศมนตรีตำบลลำทับ 098 670 6395 , 075 463 039
 • นายกุศล ดวงน้ำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง 083 021 0946 , 075 643 648
 • นายศตธรรม เรืองรอง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ 081 737 0139 , 075 611 065
 • นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา 081 737 0855 , 075 687 500
 • นายนิมิต ยังผ่อง หัวหน้าด่านตรวจพืชกระบี่ 099 287 0963/ 081 472 8911 , 075 701 526
 • นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 088 765 5699 , 075 612 598
 • นายชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต4 (กระบี่) 087 266 6148 , 075 662 059
 • นายอังกูร รัตนพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) 081 956 6524 , 075 620 510
 • นาวาเอกกฤษฎา ชื่นชนม์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน 089 893 6236 , 075 600 145
 • นายสุรชัย เชาวลิต อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 081 902 5379 , 075 611 373
 • นางยิ่งพิณโญ โมราพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่ 098 260 9860 , 075 611 378
 • นายสมโภชน์ ทองชู จ่าจังหวัด 08 1831 3923 , 0 7561 2255
 • นางญาณิศา เดชศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 089 979 1007 , 075 623 419
 • นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ 0 7562 3944
 • นายสิริธร จุลชู ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ 0 7570 0203
ไปที่หน้า