กันยายน 2560
วันที่ปัจจุบัน : 23 กันยายน 2560
  รอบที่ 1
09.30-10.00 น.
รอบที่ 2
10.00-10.30 น.
รอบที่ 3
10.30-11.00 น.
รอบที่ 4
11.00-11.30 น.
รอบที่ 5
13.00-13.30 น.
รอบที่ 6
13.30-14.00 น.
รอบที่ 7
14.00-14.30 น.
รอบที่ 8
14.30-15.00 น.
รอบที่ 9
15.00-15.30 น.
รอบที่ 10
15.30-16.00 น.
1 ก.ย. 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 ก.ย. 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 ก.ย. 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 ก.ย. 60
หยุดทำการ วันจันทร์
5 ก.ย. 60
หยุดทำการ วันอังคาร
6 ก.ย. 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 ก.ย. 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 ก.ย. 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 ก.ย. 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 ก.ย. 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 ก.ย. 60
หยุดทำการ วันจันทร์
12 ก.ย. 60
หยุดทำการ วันอังคาร
13 ก.ย. 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 ก.ย. 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 ก.ย. 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 ก.ย. 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 ก.ย. 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 ก.ย. 60
หยุดทำการ วันจันทร์
19 ก.ย. 60
หยุดทำการ วันอังคาร
20 ก.ย. 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 ก.ย. 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22 ก.ย. 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 ก.ย. 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24 ก.ย. 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 ก.ย. 60
หยุดทำการ วันจันทร์
26 ก.ย. 60
หยุดทำการ วันอังคาร
27 ก.ย. 60
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
28 ก.ย. 60
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
29 ก.ย. 60
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
30 ก.ย. 60
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง