นครแห่งสวน
เรามุ่งเน้นที่จะสร้างเมืองยะลาให้น่าอยู่
สวนขวัญเมือง
ทะเลเทียมของคนยะลา
ซึ่งตั้งอยู่ในเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศย้อนยุค