Kanchanaburi, TH
33.8 °C
Cloud
get at 2015.07.09 13:17
ข่าวด่วน
HotNews
ให้ อปท.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลเรือทุกชนิดของ อปท. ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ก่อนเวลา 12.00 น.
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
News & Event
ข่าวเด่น
06 ก.ค. 58
ETDA ร่วมกับ สภาอุตสาหรรมแห่งประเทศไทย และ GS1 Thailnad จัดสัมมนา "แนวทางการใช้ มาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขายสินค้า ทางอิเล็กทรอนิกส์" พัฒนาธุรกิจไทยเข้าสู่ยุค เศรษฐกิจดิจิทัล
ท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี
นายอนุชิต สังฆสุวรรณ
มุ่งพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งใน ระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการ เคารพ ต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจริยธรรม และความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงความ ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภาพกิจกรรม

สถจ.กาญจนบุรี

สถจ.กาญจนบุรี ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ดู (156)
สถจ.กาญจนบุรี ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ดู (156)