• นายดาโห๊ะ สมานยะ
    สมาชิกสภาอบต.ม.8
สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 24 เมษายน 2555
ระบบเจ้าหน้าที่
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมโครงการมหกรรมกีฬาท้องถิ่น ๕ จังวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีการซักซ้อมแนวทางในการดำเนินงาน "มหกรรมกีฬา...