ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อำเภอหาดใหญ่
อำเภอ นาหม่อม
พื้นที่ 92.47 ตร.กม.
ประชากรชาย 10,477 คน
ประชากรหญิง 10,929 คน
อบต./เทศบาล 4 แห่ง

นักศึกษานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัด "ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ"