ลงนามถวายพระพร
Capchar
***คำถวายพระพรจะไม่ถูกแสดงในทันที เพื่อป้องกันข้อความที่ไม่เหมาะสม
คำถวายพระพรจะต้องถูกกลั่นกรองจากระบบก่อน***
อ่านคำถวายพระพร
 • คำถวายพระพรที่ 1 :
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ข้าพระพุทธเจ้า : บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
  วันที่ :
  12 ส.ค. 61
  IP :
  192.168.1.250
  E-mail :
  eyemarzo@gmail.com
  เวลา :
  10.30 น.
 • คำถวายพระพรที่ 1 :
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ข้าพระพุทธเจ้า : บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
  วันที่ :
  12 ส.ค. 61
  IP :
  192.168.1.250
  E-mail :
  eyemarzo@gmail.com
  เวลา :
  10.30 น.
 • คำถวายพระพรที่ 1 :
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ข้าพระพุทธเจ้า : บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
  วันที่ :
  12 ส.ค. 61
  IP :
  192.168.1.250
  E-mail :
  eyemarzo@gmail.com
  เวลา :
  10.30 น.
** ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม จังหวัดสงขลา **
ข้อความทั้งหมด 50,000 ข้อความ