นย.สุธิดา ประเสริฐผล

Suthida Prasertphon นายกสโมสร Club President

 

ผลงานสโมสร
ปฏิทินกิจกรรมภาค 3330
พฤษภาคม
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Welcome to

สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่

Rotary Club of Khuanlang-Hatyai

วิสัยทัศน์สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ สโมสรชนรุ่นใหม่ ฉับไวในข่าวสาร มุ่งสานไมตรีจิต ยีดหลักเศรษฐกิจ พอเพียง วิสัยทัศน์สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ สโมสรชนรุ่นใหม่ ฉับไวในข่าวสาร มุ่งสานไมตรีจิต ยีดหลักเศรษฐกิจพอเพียง Dedicated to be New Generation Club Applying Synergy of Information System Utilization...Fellowship Creation and Sufficiency Economic Emphasis

ข่าวประชาสัมพันธ์สโมสรโรตารี ภาค 3330
 • สโมสรโรตารีท่าม่วง dddddddddd (ดู:30)
 • สโมสรโรตารีท่าม่วง dddddddddd (ดู:30)
 • สโมสรโรตารีท่าม่วง dddddddddd (ดู:30)
 • สโมสรโรตารีท่าม่วง dddddddddd (ดู:30)
 • สโมสรโรตารีท่าม่วง dddddddddd (ดู:30)
 • สโมสรโรตารีท่าม่วง dddddddddd (ดู:30)
กระดานข่าว